Beginselverklaring

In tijden van weleer waren cabaret en light verse één. Door de jaren is cabaret, in de handen van types als Hans Teeuwen en Theo Maassen, steeds grover en taboedoorbrekender geworden, waar het light verse nog steeds het brave opa leest een versje domein van verwaaide zondagsschilders is die te oud en te bekrompen zijn om fatsoenlijke kritiek te kunnen verdragen.

De Vergulde Pastinaak is een moderne rederijkerskamer die het anders gaat doen. Wij zetten de deuren open voor kanker, schurft en allochtonen, voor politieke incorrectheid, voor de poëzie van de Geenstijl-generatie. Kut!

Contact en kritiek: verguldepastinaak@gmail.com

donderdag 9 juli 2009

De redding is nabij

Lezers en toehoorders, u kunt opgelucht ademhalen want de redding is nabij. Papa heeft gesproken en het gaat allemaal goedkomen. Lees dit zeer verhelderende stuk literatuurkritiek op kwaliteitsblog Hetvrijevers.nl maar eens. De hele redactie slaakte een zucht van verlichting na het lezen van deze tekst want ondanks ons laag intellect, ons geringe talent in poëzie, maar vooral proza ("te gruwelijk voor woorden"), de allesverzengende schaarste aan inhoud die ons werk zo typeert, ons "vloeken en pies- en poeproepen" (mooi proza hè, loopt lekker ook die opsomming) en meer van dat soort baarlijke tekortkomingen aan ons karakter en ons auteurschap, hebben we gelukkig wel bestaansrecht.

Hier op de redactie waren de fuchsias al op Marktplaats gezet, de laatjes uitgeruimd en de kleurpotloden in keurig gelabelde dozen gestopt. Alle publicaties op ons blog waren tot nader order stopgezet, want iedereen zat met spanning Hetvrijevers te F5'en (F5, voor het geval er lezers van Hetvrijevers komen om onze smeulende resten te bewonderen, is een knop op uw toetsenbord waarmee de huidige pagina - niet uit een boek maar op internet dus - kan worden vernieuwd. Deze handeling stelt u in staat op de hoogte te blijven van actuele veranderingen op desbetreffende webpagina). We hebben alle poep (gniffel) maar weer van de inspiratietafel gehaald en netjes doorgespoeld (door de WC, proest) en ook voor onze pornovideobanden (haha, seks, grinnik) hadden we een goedbetalende koper gevonden. Gelukkig is ons door het Athenaeum van Hetvrijevers bestaansrecht toegekend, en daarvan werden wij zo gelukkig dat we meteen met veel bravoure driewielers voor de hele redactie hebben aangeschaft.

Let wel, de kritiek is zonder meer opbouwend! Onze poging tot poëzie was dapper, en er wordt ons een hart onder de riem gestoken in de vorm van onderstaand kwaliteitsollekebolleke.


Teringkoleretroep!
Galbakkenpokkepest!
Krijg toch de
Hoefkankerkeelkankerkrop!

Godgodverdommese
Godsodegloeiende
Hartkankertyfuszooi!
Zo, dat lucht op


We zijn diep onder de indruk. Maar liefst zes zeslettergrepige woorden. U heeft het zowaar gepresteerd slechts drie keer het woord kanker te gebruiken! En die drie staan niet eens allemaal in dezelfde regel. Slechts twee regels beginnen met God, een verwensing die met een zwierig gevoel voor vormvastheid ook maar drie keer voor komt in uw stoute, overweldigende scheldkannonade. Regel drie hebben wij zelfs uitgeprint en boven alle computers op de redactie laten hangen. Een ziekte vooraf laten gaan door 'Krijg toch de' getuigt van een originaliteit waar wij alleen van kunnen dromen. En dan uw conclusie! De term volta (of chute, zo u wil) wordt herbepaald door de schokkende wending in uw laatste regel. U heeft de arme lezer zeven regels (nu goed, zes) de huid volgescholden op een wijze waar Willem Kloos nog geen brood van lust, o dappere anonieme criticaster, en dan sluit u af met 'Zo, dat lucht op'. Deze zinsconstructie hebben wij in combinatie met een scheldkanonnade nog nooit gehoord, sterker nog, we waren er zelf vast ook nooit opgekomen. Wij buigen diep en nemen onze hoed af voor uw poëtisch talent, dat straalt als duizend zonnen (stralen als duizend zonnen, die beeldspraak hebben wij ooit in een workshop afgekeken van het voorbeeld). Nee, dan onze poging tot het gebruiken van de prachtige versvorm van het scheldkanonnade-ollekebolleke:


Medicijnenstudent

Tering en syfillis
Bloedkanker, cholera
Tyfus en knokkelkoorts
Aids en de bof

Toon eens als dichter uw
Encyclopedische
kennis van ziektes
Pas dan wordt het tof


Hopeloos prutswerk, dat is ons nu ook pijnlijk duidelijk geworden.

Onze rode, nog nagloeiende billetjes lachen dankbaar door hun tranen heen, want dit was het pak voor de broek dat wij verdiend hadden. Onze ogen zijn geopend, we kunnen er eigenlijk vrij weinig van maar we moeten in al onze schattigheid vooral door blijven gaan. We hebben de aandoenlijkheid van een brandende lijster, die genadeloos creperend vruchteloze pogingen doet zijn vleugels uit te slaan en aan zijn kwelling te ontsnappen. Steeds weer neergemaaid door de helse pijn van onze kinderachtige inborst, en de likkende vlammen van ons gebrek aan talent storten wij andermaal moedeloos ter aarde. Wij willen dit redactioneel commentaar dan ook met een zweem van pathologische volhardendheid afsluiten met een laatste ollekebolleke, de laatste schep drek op de modderschuit van onze rederijkerskamer, waarop zelfs de trieste aanblik van een vlag ontbreekt. Gij letterdames en gij letterheren van Hetvrijevers, wanneer gij stip, de wijs of driek van wissen leest, hoort, door onze verzen jaagt hun heilige geest.


Opdat jullie nu begrijpen wat we bedoelen

Geestige taalgrapjes
Zoet en kleinburgerlijk
Light verse is nooit eens
Gemeen of brutaal

Steeds weer die humor uit
Negentienzeventig
Dichters van suiker
met ballen van taal

zondag 5 juli 2009

Contactadvertentieollekebolleke

Hallie, hallo, hier Holger weer. Ook ik heb de prachtige uitdaging van het schrijven van een contactadvertentieollekebolleke opgevat. Blijf vooral uw thuiscreaties sturen naar verguldepastinaak@gmail.com. Hoe dan ook, mijn inzending is de volgende:

Contactadvertentie

Jeukende ettersloot!
Zwerende vagina?
Word je door schimmels
of wratten gekweld?

Kom dan bij mij op mijn
gynaecologenstoel
Geef me jouw ziektes
in ruil voor mijn geld

zaterdag 4 juli 2009

Andermaal een programmatisch ollekebolleke

Onder het motto: themaweken zijn er om verwaarloosd te worden zetten wij doodleuk de tendens voort dat we in plaats van elke dag een ollekebolleke ongeveer om de dag twee ollekebollekes plaatsen. Vandaag wederom van twee verschillende contribuanten. Hieronder volgt zodirect na het aflopen van dit bericht een programmatisch ollekebolleke op naam van de kamer waarin wij andermaal uiteenzetten wat wij nu eigenlijk voor hebben met de poëzie. Later vandaag meldt zich op ons snikhete kantoortje contribuant Holger Päters om diens poging tot het schrijven van een contactadvertentieollekebolleke te uploaden. Hierbij ook nog een oproep aan ons duizendkoppige lezerspubliek: probeert u zelf ook eens een contactadvertentieollekebolleke te schrijven. Stuur het op naar ons adres, dat wij pontificaal hierboven neergeplant hebben, en wie weet verschijnt u wel op dit nu al literatuurhistorisch canonieke weblog!

Programma

Koffie met appeltaart
Kleding van geitenwol
Dat is de staat van
het light verse vandaag

Wij garanderen een
ontdriekvanwissening
Meer poëzie voor de
sterkere maag

woensdag 1 juli 2009

Nieuw: het contactadvertentieollekebolleke

Omdat wij wél graag wat achtergrond bieden aan onze lezers vooraf even een korte uitleg van wat vandaag ons thema is. Het contactadvertentieollekebolleke is niet alleen een leuk Scrabble-woord maar ook een leuke versvorm. Als het gewone ollekebolleke, maar dan met de inhoud van een contactadvertentie. Uit de categorie overig. Liefst zo goor mogelijk. Hieronder een voorbeeld van mijn hand.

Contactadvertentie

hier volgt mijn oproepje
wil je iets afspreken?
zelf ben ik achttien
met puistige pik

fluoriderende
wielrenbroekdragende
vrouwen met snorren
zijn waar ik op kick


En omdat de redactie gisteren in de kroeg zat en geen ollekebolleke gepost heeft krijgt u deze, van mijn huisgenoot Volker Raumkönig, er gratis bij:

Slobberen

Gulzig en hongerig?
Moeite met afvallen?
Stop met diëten en
voel je weer vrij

Ik ben een bloedgeile
adipositasfreak
Jojo niet langer
en kom bij bij mij

maandag 29 juni 2009

Nieuw en leuk initiatief

Hoera! Weer een nieuw en leuk initiatief op De Vergulde Pastinaak, uw levendige internetplek voor scherpzinnige en technisch hoogstaande light-verse poëzie geschreven door auteurs met hilarische namen. Deze week (van 29 juni tot en met 4 juli) staat De Vergulde Pastinaak in het teken van het ollekebolleke. Deze leuke versvorm zult u hier alle dagen voorbij zien komen. Hier evenwel geen poll over wat u het beste ollekebollekeboek vindt: boeken zijn dood, leve het internet!

Ode aan Drs. P

Massaontpolzering
Gauw weer naar Zwitserland
Light verse is nu
Pastinakendomein

Met die goudkleurige
Groentenarchaïca
Slaan wij veroudering
Kort ende cleyn

zaterdag 27 juni 2009

Redactioneel commentaar: Technisch rammelende gedichten / wij houden van links

Clevere reactie van onze vrolijke vrinden bij Hetblijevers op het kritische stuk van dichter en pastinaaklid Isaac-Bernhard Steiffer, die wenste een corrigerende noot aan de redactie te richten omtrent het verkeerd spellen van zijn naam, en maakte van de gelegenheid gebruik om Hetblijevers ook eventjes te wijzen op de nare dingen die ze over ons gezegd hebben, en hoe onterecht die wel niet zijn.

Natuurlijk zou Hetblijevers Hetblijevers niet zijn als hier een uiterst lauwe reactie op komt. Isaac-bernhards stuk is overdreven, de jongens en meisjes verontschuldigen zich voor de aaibeurt die ze beschimpen noemen en vragen ons om snel weer eens wat op te sturen. Om een proeve te geven van hoe technisch rammelend onze grove gedichten wel niet zijn hierbij een, hoe heet het ook al weer, ollekebolleke (?) voor onze vrinden. Geheel overeenkomstig met de nieuwe tijden (het papier is dood, leve de internets) eentje dat op paier volstrekt onbegrijpelijk zou zijn, maar op het almachtige internet heerlijk aanklikbaar is.

Ollekebolleke (?) voor onze vrinden van Hetblijevers

Leugens en lasterpraat
Onterecht stijlkritiek
Bart FM Droog lijkt nu
rasamateur

Hoppa, Pom Wolff, schrijf eens
Allesverzengende
Scheldkannonnades op
dit soort gezeur

dinsdag 23 juni 2009

Het Blije Vers

Redactie, bedankt voor jullie felicitaties maar er moet me als kritisch artiest toch iets van het hart. Niet alleen heeft Hetvrijevers mijn achternaam verkeerd gespeld (het is Steiffer en niet Steiffler, alleen omdat Stifler uit American Pie jullie hoogst denkbare rolmodel is hoef je mijn naam nog niet tot een vuig Germanisme van de zijne te verbasteren!), ook hebben ze een ietwat venijnig bericht over onze geliefde Kamer op hun site gepost.

Hun olijke Duitslandweek lijkt voorbij, het is maandag, bijna half vier, en een verveeld redactielid van Hetvrijevers zit met de handen in het haar. Wat zullen we nu eens op Hetvrijevers gaan plempen? Als het publiek al niet en masse reageert op een spectaculaire bibliofiele ontdekking en niet op kwalitatief hoogstaand nazisympathiseren, wat moeten we nu dan in godsnaam verzinnen om bezoekers naar onze site te trekken? We mogen geen kritische geluiden over Driek van Wissen plaatsen, want dan klaagt hij ons aan. Drs. P heeft een meerderheidsaandeel in ons moederbedrijf, dus die moeten we ook te vriend houden. Wat te doen, wat te doen?

Na even peinzen veert het redactielid plotseling op van zijn bureaustoel. Bij Limerick! Ik heb het! We gaan de Vergulde Pastinaak slopen. Ze pretenderen graag het Geenstijl van het literaire veld te zijn, of, omgekeerd, de Propria Cures van het internet, maar dat laffe clubje opruiende jongelingen is vast niet tegen een polemisch offensief opgewassen. En weldra stond er dat eerder in een link aan de lezer gepresenteerd bericht waarin wij worden beticht van het gebruik van flauwe pseudoniemen, niet reageren op reacties en, en dat is wat mij echt over de zeik gekregen heeft, het schrijven van 'vaak technisch rammelende gedichten'. Wij als technisch puristen laten dat niet over onze kant gaan.

Namens alle leden van deze neo-rederijkerskamer: Hetvrijevers, jullie gniffelend in de literaire arena geworpen handschoen is bij deze opgeraapt. Kom maar door jongens!